ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Η ART.HOME αναλαμβάνει την ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ κτιριακών έργων με προσανατολισμό στις υψηλότερες αρχιτεκτονικές και τεχνικές προδιαγραφές και συνυπολογίζοντας με προσοχή κάθε κατασκευαστική και νομική παράμετρο, από το αρχικό στάδιο της μελέτης ως την τελική ευθεία της ολοκλήρωσής τους.

Βασική φιλοσοφία της ART.HOME αποτελούν η υψηλή αισθητική και η απόλυτη λειτουργικότητα των χώρων που επιτυγχάνονται με την άριστη επιλογή υλικών, την έμφαση στη λεπτομέρεια και το συνδυασμό μοντέρνων καινοτομιών με απλές φόρμες και καθαρούς όγκους.

Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι επιστημονικοί συνεργάτες της ART.HOME, συμβαδίζοντας πάντα με τα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα της αγοράς, αποτελούν εγγύηση για άμεσο και ποιοτικό αποτέλεσμα.

Νέα Ακίνητα