ΕΚΔΟΣΗ Π.Ε.Α.

ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από 9/1/2015 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο περιγράφει την ενεργειακή κατανάλωση του χώρου σας, για κάθε αγοροπωλησία και νέα μίσθωση ακινήτου. Το ΠΕΑ είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν 9 κατηγορίες από Α+ έως Η) ενώ ο επιθεωρητής προβαίνει και σε συστάσεις με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι ένα έγγραφο που πρέπει να συνοδεύει κάθε ακίνητο και αποτελεί την ενεργειακή του ταυτότητα.

Ένας πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής της ART.HOME έρχεται στο χώρο του ακινήτου σας κατόπιν συνεννόησης και πραγματοποιεί την ενεργειακή επιθεώρηση. Από την ημέρα της συλλογής των στοιχείων, το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι έτοιμο προς έκδοση και παράδοση εντός 24 ωρών.

Χρειάζεστε Ενεργειακό Πιστοποιητικό:                                                                                                 

Για κάθε αγοραπωλησία ή ενοικίαση του ακινήτου σας.                                                                

Για ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ' οίκον.                                                                    

Για οποιαδήποτε ανακαίνιση της οποίας ο προϋπολογισμός υπερβαίνει το 25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-      Στοιχεία ιδιοκτήτη

-      Στοιχεία ακινήτου (Διεύθυνση, ακριβή τμ και εσωτερική αρίθμηση, όπως αναγράφονται στον τίτλο ιδιοκτησίας).

-      Αριθμός Οικοδομικής Αδείας.

-      Κάτοψη ορόφου.

-      Εκτεταμένος ΚΑΕΚ της οριζοντίου ιδιοκτησίας.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για δέκα (10) χρόνια, ανεξάρτητα του πλήθους των μισθώσεων ή αγοραπωλησιών που θα συμβούν. Ενδιάμεσα απαιτεί ανανέωση μόνο σε περίπτωση ριζικής (>25% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου) ανακαίνισης του ακινήτου ή του συνόλου του κτιρίου, ή σε περίπτωση ένταξης του ακινήτου στο πρόγραμμα ‘Εξοικονομώ κατ’οίκον’.

Νέα Ακίνητα