ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ART.HOME εξειδικεύεται στην έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων σε επίπεδο σχεδιασμού, μελέτης και διεκπεραίωσης φακέλου στους αρμόδιους φορείς αδειοδότησης.

Η εμπειρία των συνεργατών της ART.HOME εγγυάται την άμεση παράδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός σας ξεπερνώντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τηρώντας το προσυμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Νέα Ακίνητα