ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ

Η ART.HOME συνεργαζόμενη με εξειδικευμένα συνεργεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την ανακαίνιση κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, συνδυάζοντας έξυπνες λύσεις, λειτουργικό σχεδιασμό, άριστη ποιότητα υλικών και προσιτό κόστος.

Το έμπειρο και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της ART.HOME προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με βασικό γνώμονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη στις καλύτερες τιμές της αγοράς, κρατώντας παράλληλα σε πρώτο πλάνο την υψηλή ποιότητα των εργασιών και τις πιστοποιημένες εγγυήσεις των υλικών.

Ένα πλήρες πακέτο ανακαίνισης ενδεικτικά περιλαμβάνει:

  • Δωρεάν επίσκεψη από Αρχιτέκτονα Μηχανικό για επιμέτρηση και αποτύπωση του υπό ανακαίνιση χώρου.
  • Υποβολή γραπτής αναλυτικής προσφοράς πακέτου ανακαίνισης που θα περιλαμβάνει και προτάσεις  βελτίωσης της ενεργειακής κατάστασης του ακινήτου.
  • Αρχιτεκτονική μελέτη και σύνταξη φακέλου με τεχνικά σχέδια.
  • Σύνταξη προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος του έργου.
  • Έκδοση αδειών και εγκρίσεων από φορείς όταν είναι απαραίτητοι.
  • Πλήρη υποστήριξη με έμπειρα και δοκιμασμένα συνεργεία όλων των ειδικοτήτων.
  • Οργάνωση της ροής των εργασιών.
  • Επίβλεψη των εργασιών με σκοπό την εξασφάλιση της άριστης ποιότητας του αποτελέσματος.
  • Διαρκή παρακολούθηση της υλοποίησης του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.

Νέα Ακίνητα