ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Η ART.HOME σε συνεργασία με την τράπεζα EUROBANK σας προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσετε στεγαστικό δάνειο και να χτίσετε, να αγοράσετε, να ανακαινίσετε ή να επισκευάσετε το σπίτι σας, υπολογίζοντας με ακρίβεια τα οικονομικά σας για όλη τη διάρκεια του δανείου.

Το ποσό του στεγαστικού δανείου και η διάρκεια του υπολογίζονται με βάση την οικονομική σας δυνατότητα και την αξία της εξασφάλισης. Μπορείτε να επιλέξετε στεγαστικό δάνειο με σταθερό επιτόκιο για πάντα ή με κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου σας.

Ένας σύμβουλος θα είναι δίπλα σας από την αρχή και σε κάθε βήμα της διαδικασίας για να σας καθοδηγεί, από την οικονομική προέγκριση μέχρι την εκταμίευση του στεγαστικού δανείου σας.

Νέα Ακίνητα